Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Arkiv Rapport fra Turku-WG People with special needs

Rapport fra Turku-WG People with special needs

Email Udskriv

Af Kirsten Gjaldbæk, Foreningen Danmark-Letland

Der var ca 20 deltagere, mange fra Rusland, nogle fra Polen, og desuden fra Estland, Sverige, Norge og Danmark.

Indgangsvinklerne var meget forskellige, med Rusland som den ene yderpol mod Sverige som den anden.

Ruslands forskellige bidrag var dog også med en del forskel, men i høj grad stadig præget af, at der i Sovjetunionen ikke havde været nogen tanker om inklusion. Der var interessante oplæg om, hvordan man i specialbørnehaver kunne træne børn ”with special needs”, så de fik udviklet nogle af de mulige kompetencer, men det var gennemgående, at det skulle ske i specialbørnehaver/skoler/arbejdspladser. Fra St.Petersborg deltog en af de politisk overordnede på dette område, og da han blev spurgt om muligheder for at gøre almindelige arbejdspladser fysisk tilgængelige for handicappede, som ville være i stand til at udføre arbejdsfunktioner, var hans svar, at det kunne man ikke pålægge firmaer og virksomheder, det ville gå ud over deres konkurrencedygtighed! Man kunne forestille sig at bygge store huse, hvor tilgængeligheden var i orden, og hvor man så indrettede arbejdspladser, og at firmaerne derefter kunne sende ordre på udførelse af arbejdsopgaver til disse steder.

Polakkerne protesterede og talte om hensynet til den enkelte, og fik fra denne russer det svar, at det, de sværmede om, havde eet navn: Kommunisme! Nu skulle man koncentrere sig om markedsøkonomisk holdbare løsninger.

Fra Estland blev rejst spørgsmålet om, hvilke lande der havde underskrevet OG ratificeret FNs Handicapkonvention! Det burde være noget, som ngo’er også brugte kræfter på at få i orden i eget land, og så bagefter påse, at konventionen blev efterfulgt!

Ole Meldgård holdt oplæg om Kofoeds skoles grundholdninger og funktion, og dermed også om temaet social entrepreneurship, og i opfølgningen deraf var det tydeligt, at polakkerne var de ivrigste for at indgå i denne diskussion. De kom med forslaget om, at vi som arbejdsgruppe skulle prøve at holde kontakt og diskutere videre via en hjemmeside, men nogen egentlig konkret aftale om, om det skulle være en helt ny, eller det skulle være en underafdeling på NGO-Netværkets hjemmeside, blev der ikke truffet nogen beslutning om.

Der blev udfærdiget en omfattende rapport til at sende med den officielle deklaration.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:35