Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Arkiv Samarbejde mellem Østersølandene

Samarbejde mellem Østersølandene

Email Udskriv

Af Ole Meldgaard, Kofoeds Skole

Der burde være langt større interesse for Østersøsamarbejdet. De fleste danskere kender det nordiske samarbejde og værdsætter det, men folkelig opbakning til et godt samarbejde mellem landene omkring Østersøen er ligeledes vigtig for stabilitet og udvikling i det nordlige Europa, inklusiv den russiske del af Østersøregionen.

Østersøen er vort fælles hav, og på godt og ondt har havet præget vores historie med skiftevis erobringer og handelssamkvem. Det er ikke mange år siden vi så fjendtlige krigsskibe og ubåde sejle tæt på de danske kyster, og folkene i Østersølandene var delt af et jerntæppe og levede i to forskellige verdener.

Sådan er det heldigvis ikke mere. I årene efter Berlinmurens fald blev der taget initiativer til at bringe befolkningerne tættere på hinanden. Nu rejser vi i de gamle fjendelande og besøger hinanden som gode naboer. Fjendskab er afløst af samarbejde people-to-people. Mange har fundet gode partnere hen over Østersøen til fælles projekter.

Men Ruslands annektering af Krim har på ny kastet en kold skygge over Østersøregionen, og der er igen en spændt atmosfære i området i en sådan grad, at et møde mellem regeringscheferne i Østersølandene blev aflyst i begyndelsen af juni.

Det er i den situation afgørende at civilsamfundsorganisationerne kan opretholde dialogen, ikke blot af hensyn til at den øjeblikkelige spændte situation ikke forværres men også for at udvikle samarbejdet i det lange perspektiv.

Det nordiske samarbejde er et produkt af en lang historie med demokrati og stærke civilsamfundsorganisationer. Det føles derfor rigtigt og naturligt at de nordiske lande arbejder sammen og finder fælles løsninger på fælles udfordringer i stedet for at konfrontere hinanden med våben.

Sådan burde det også være for samarbejdet mellem landene i Østersøregionen. Det bør præges af de værdier, som civilsamfundsorganisationer kan tilføre det politiske samarbejde: kendskab og venskab, dialog om fælles interesser og åbenhed og godt naboskab båret af en stærk folkelig opinion, som gør det naturligt at samarbejde, fordi folkene har tillid til hinanden.

Det er derfor glædeligt at 220 NGO’er fra alle Østersølandene – herunder mange fra Rusland - kunne mødes i Turku i Finland i begyndelsen af juni og diskutere, hvordan man kan udvikle et aktivt og innovativt civilsamfund i Østersøregionen. Det var tolvte gang Baltic Sea NGO Forum blev afholdt. Der blev arbejdet med temaer som forureningen af Østersøen, unges indflydelse, trafficking, folkene som skabere af demokrati, ligestilling, socialt entreprenørskab, aktivt medborgerskab, EU-Rusland relationer og indsatser over for socialt udsatte grupper.

Der var enighed om ikke at lade den politiske krise udvikle sig til civilsamfundet men tage den som anledning til et dybere samarbejde og dialog. De russiske NGO’er er interesseret i et fortsat samarbejde og har et stort ønske om mere kontakt med udlandet, bl.a. for at udvikle deres eget civilsamfund.

I en fælles resolution går NGO’erne ind for et stærkere Østersøsamarbejde på baggrund af respekt for menneskerettighederne og internationale aftaler, kulturel mangfoldighed og tolerance over for sexuelle og etniske minoriteter og udtaler støtte til alle civilsamfundsorganisationer, som forsvarer menneskerettigheder, tolerance og mangfoldighed i Østersølandene.

Civilsamfundsorganisationer kan bidrage til at lægge fundamentet til et fredeligere Østersøområde, fordi folkene kender hinanden og samarbejder om det, de fælles er optaget af. En betingelse for et godt politisk samarbejde er almindelige menneskers interesse for hinanden i regionen. Der har været fred mellem de nordiske lande i 200 år, fordi folkene ikke ville gå i krig mod gode naboer men løse problemerne i samarbejde. Det samme bør ske i Østersøregionen.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:35