Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Arkiv Rapport fra working group ”Multicultural Society”

Rapport fra working group ”Multicultural Society”

Email Udskriv

Af Susanne Prip Madsen, Foreningen NORDEN

Der var på forhånd lagt op til en meget anderledes working group og det var forventet, at man deltog i små skuespil.  

To finske ungdomsmedarbejdere, der til dagligt arbejder med meget traumatiserede unge flygtninge, fik til opgave at få ”de voksne” til at gennemspille flere af de scenarier der blev brugt til de unge. Mange af de unge har ofte svært ved at udtrykke sig mundtligt. Enten pga. sprogproblemer eller fordi de stadig er så chokerede, at de ikke kan formulere sig. Der er også unge fra områder der ikke tror på eller tør sige noget til myndighederne og så er det svært at hjælpe dem.

Det kan disse små spil hjælpe dem til og det var nogle af disse skuespil vi prøvede. Det var spændende at arbejde sammen på den måde. For nogen var det svært at være med fordi der ikke var faste regler, andre nød at slippe sig løs. Nogen krævede forklaring til hver enkelt ting og kunne ikke forstå, at man kan nå frem til et resultat ved at tale sammen. Det er blandt andet disse udfordringer de to lærere er oppe mod hver dag.

Der var mange forskellige spil og jeg vil fremhæve enkelte af dem.

Hvor længe er man ung?

Det var ganske interessant at opleve, hvordan deltagerne i gruppen havde meget forskellig opfattelse af hvornår man er voksen. Eller rettere hvornår man ikke længere er ung. En del (især russerne) mente man når grænsen ved det fyldte 18 år, en del ved 25 og en del ved 30 år. Så det er faktisk meget svært at tale om unge som en samlet gruppe, da man opfatter begrebet forskelligt rundt omring Østersøen.

Har man tiltro til de offentlige myndigheder?

Her kom alle fordomme til sin ret: Det er tydeligt, at der på nær de nordiske lande, er mistro/ meget stor mistro til alle former for offentlige myndigheder. Det var skræmmende at det virker til at forsætte og at det er svært at sætte ind over for det.

Er alle ligeværdige i et samfund?

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:36