Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Nyheder

Konference om Ukraine

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark er medarrangør af en heldagskonferencen om EU, Rusland og Ukraine efter Ruslands overfald.

Konferencen afholdes den 17. marts 2022 i Fællessalen på Christiansborg.

For yderligere oplyning, herunder om tilmedling, se konferencens progam.

Senest opdateret: Tirsdag, 08. marts 2022 20:02
 

Årsmøde 2022 med offentligt møde om situationen i Ukraine

Email Udskriv PDF

Der afholdes offentligt møde og årsmøde onsdag den 30. marts 2022.

På mødet er der indlæg med Jens Kristian Lütken, Europabevægelsen, om situationen i Belarus og Ukraine m.v.

Tilmelding, dagsorden m.m fremgår af indkaldelsen.

Senest opdateret: Torsdag, 03. marts 2022 21:45
 

Referat årsmøde oktober 2021

Email Udskriv PDF

Onsdag den 20. oktober 2021 blev der afholdt årsmøde i Filips Kirke på Amager. Mødet var udsat på grund af coronasituationen og Covid-19.

Senest opdateret: Fredag, 04. marts 2022 10:09
 

Østersø NGO Netværk, Danmark fordømmer Ruslands angreb på Ukraine

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark fordømmer stærkest muligt Ruslands brutale og æreløse overfald på Ukraine.

Vi er dybt chokerede over at se en sådan overlagt hensynsløshed udfolde sig i det 21. århundrede i Europa, og vores tanker går til det ukrainske folk, som udsættes for store lidelser. Vi frygter at Putins mål er at udslette Ukraine som et frit land og gøre landet til en russisk vasal.

Ruslands overfald på et frit, suverænt land er en klar krænkelse af alle internationale aftaler og den europæiske sikkerhedsorden. Europæiske byer bliver bombet og hundredtusinder af kvinder og børn er jaget på flugt.

Navnet Putin vil for altid være forbundet med Ruslands folkeforbryderiske voldshandlinger mod et fredeligt folk og dets folkevalgte myndigheder og med trusler mod fred og sikkerhed i Europa.

Det russiske overfald er også et angreb på det ukrainske civilsamfund, som arbejder for et stærkere demokrati i landet i respekt for menneskerettigheder og retsstatens principper. Putin er bange for demokrati og menneskerettigheder. I Ukraine foregår der nu en krig ikke blot mellem stater men mellem demokrati og diktatur. Vi er overbeviste om at Rusland ikke vil kunne knægte befolkningens demokratiske ånd og erstatte den med russisk undertrykkelse af demokratiske rettigheder for det ukrainske folk.

Vores tanker går også til de tusindvis af russiske borgere, som i mange russiske byer protesterer mod Putins uprovokerede angreb på det ukrainske folk. De gør det med stor personlig risiko. Flere tusinde demonstranter er arresterede. Også det russiske civilsamfund lider under Putins diktatur med forfølgelser og tvangsopløsninger af foreninger. Putin har vanæret Ruslands navn, men der findes et andet Rusland end Putins regeringsdiktatur, et Rusland som vil frihed, demokrati og menneskerettigheder og leve i fredelig sameksistens med sine naboer.

Jens William Grav, koordinator for Østersø NGO Netværk, Danmark

Senest opdateret: Onsdag, 02. marts 2022 01:13
 

Østersø NGO-møde i Dragør

Email Udskriv PDF

Oles billede Dragør

I dagene 19.-21. november mødtes repræsentanter fra Baltic Sea NGO Network i Dragør til en konference under titlen Our Common Agenda in the Baltic Sea region. Mødet var organiseret af Østersø NGO Netværk, Danmark og havde deltagere fra Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland, Rusland og Danmark. Mødet blev finansieret med bevillinger fra Wisti Fonden og Hermod Lannungs Fond.

Konferencen blev indledt med oplæg fra tidligere udenrigsminister og formand for FN’s 70. Generalforsamling Mogens Lykketoft (UN Sustainable Development Goals and the Baltic Sea Region) , lektor Søren Riishøj (The Baltic Sea Region from the Fall of the Iron Curtain to today, Political Trends, Security Policy and Human Rights), lektor Tobias Etzold (Reflections on the Vilnius 1 and 2 Declarations, Challenges and Goals for the Baltic Sea Cooperation) og lektor Jeanette Thomsen (Cross-Cooperation is the Key, Examples of Cooperation between Private Companies, Public Institutions, Trade Unions and Civil Society Organisations).

På konferencens anden og tredje dag diskuterede deltagerne, hvordan netværket kan reorganiseres og revitaliseres og videreføres efter en periode med faldende aktiviteter, også på grund af corona pandemien. Hver platform aflagde beretning om det nationale arbejde og de udfordringer, man står med. Der var enighed om at fortsætte netværket, og deltagerne vedtog en arbejdsplan for perioden frem til foråret 2022. De nationale platforme skal opdatere deres medlemslister og registreres i deres hjemlande og i det hele taget forbedre grundlaget for deres platform. Man enedes om at stærkere platforme skal hjælpe svagere platforme med at nå målet om en styrkelse af de nationale netværk.

Der var udarbejdet forslag til nye vedtægter for Baltic Sea NGO Network. Forslaget blev diskuteret grundigt med forslag til nye formuleringer og skal nu færdiggøres af det danske netværk. Punktet blev derefter udsat til et nyt møde i forsommeren 2022 i Sverige.

Endelig besluttedes det at arbejde videre med temaet Domestic Violence for sammen med Baltic Sea Parliamentary Conference at organisere et seminar i Stockholm i foråret 2022.

Senest opdateret: Onsdag, 02. marts 2022 00:49
 

Baltic Sea NGO Forum i Riga

Email Udskriv PDF

Årets Baltic Sea NGO Forum blev afholdt i Riga i dagene 9.-11. maj med 160 deltagere fra civilsamfundsorganisationer i østersølandene. Temaet var "Building Trust, Partnerships and Development". På billedet ses de danske deltagere.

Senest opdateret: Lørdag, 08. juni 2019 17:06
 

Årsmøde 2019

Email Udskriv PDF

Kombineret medlems- og årsmøde blev afholdt mandag den 11. marts 2019.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:26
 

Asger Haakon Pedersen er afgået ved døden

Email Udskriv PDF

Asger Haakon Pedersen (01.02.1945 - 16.3.2019) er afgået ved døden

Østersø NGO Netværk, Danmark, har med dybeste sorg modtaget besked om, at vores
regnskabsfører siden 2009, Asger Haakon Pedersen, den 16. marts 2019 er afgået ved døden.

Det skete mindre end en uge efter at Asger havde været dirigent ved Østersø NGO Netværkets
årsmøde, og blev genvalgt til koordinationsgruppen.

Med Asgers bortgang tager vi afsked med en af ”the founding fathers”. I forbindelse med et
jubilæum i Dansk-Russisk forening var han en af de få personer, der fik ideen til at arrangere det
første Østersø NGO møde i 2001 i København. Asger bevarede gennem årene en stor interesse for
samarbejdet med de folkelige organisationer i Østersøregionen.

Hvis der var behov for hjælp, kunne man altid stole på Asger. Da vi i 2009 arrangerede NGO
Forum i Helsingør, tilbragte Asger en hel dag i Kastrup Lufthavn for at give vores gæster en god
modtagelse. Asger var også altid den, der var ansvarlig for de praktiske opgaver som
deltagerregistrering, rejsetilrettelæggelse, betalingsoverførsler, bestilling af fortæring til årsmøde og
meget mere.

Asger havde også store diplomatiske evner. Ved NGO Forum i Finland 2016 lykkedes det ham at få
russerne til at acceptere, at der blev indsat bemærkning om rettigheder til seksuelle minoriteter i
sluterklæringen.

Asger stod altid ved vor side, hjalp os med mange problemer.

Når alt dette er sagt, er det ikke mindst mennesket Asger, som vi kommer til at savne. Han var en
stor personlighed, utrolig intelligent og en varm og rar person. Han var et menneske med et åbent
hjerte og en god sjæl.

Han vil blive savnet. Et kæmpetab for Østersøsamarbejde. Må han hvile i fred.

Æret være hans minde.

Koordinationsgruppen

 

Indkaldelse til åbent møde og årsmøde 2019

Email Udskriv PDF

Der er udsendt indkaldelse til Østersø NGO Netværk, Danmarks møde mandag den 11. marts 2019.

Mødet indledes som sædvanligt med et åbent arrangement.

Bemærk, tilmeldingsfrist er torsdag den 7. marts til e-mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:50
 

Letlands ambassadør i Danmark

Email Udskriv PDF

Letlands ambassadør i Danmark,Kaspars Ozolins, afslutter sin embedsperiode her til sommer.

Hans sidste officielle foredrag bliver:

Tirsdag 22. maj kl. 19.00

I Filipskirkens Menighedssal, Kastrupvej 57 2300 Kbh S


Foredraget bliver holdt på engelsk:

“Latvia on the way to first centennial: Ambassador’s view after 5 years in Denmark”

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.


Alle med interesse for de Baltiske lande og for Østersøsamarbejdet er velkomne.

Af hensyn til bordopstilling og kaffebrygning bedes man tilmelde sig senest 19.maj til

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Arrangør: Foreningen Danmark-Letland og Østersø NGO Netværk, Danmark

Senest opdateret: Onsdag, 18. april 2018 21:07
 

Årsmøde den 12. marts 2018

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark, holdt årsmøde den 12. marts. Her kan du læse referatet af årsmødet og koordinationsgruppens beretning.

Senest opdateret: Onsdag, 18. april 2018 20:55
 

Årsmøde

Email Udskriv PDF

Østersø NGO netværk, Danmark afholder årsmøde mandag den 12. marts kl. 18.00. Årsmødet afholdes i Filips Kirkes Menighedssal, Kastrupvej 57 på Amager

I henhold til vedtægterne skal årsmødets dagsorden indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af Koordinationsgruppens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Vedtagelse af arbejdsprogram
 5. Vedtagelse af næste års budget, herunder evt. fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af koordinator
 8. Valg af øvrige medlemmer (4-6 personer) af Koordinationsgruppen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Evt.

Årsmødet er åbent for medlemmer af medlemsorganisationer. Ved afstemninger kan den enkelte medlemsorganisation dog kun være repræsenteret ved 3 stemmeberettigede. I henhold til vedtægterne skal årsmødet afholdes i første kvartal af kalenderåret, og forslag der ønskes behandlet fremsendes til koordinatoren senest den 15. januar.

Årsmødet indledes med et foredrag.

 

Civilsamfund og sikkerhed i Letland

Email Udskriv PDF

På grund af den geopolitiske situation er sikkerhedsspørgsmål blevet et vigtigt tema for civilsamfundet i Letland. Fake news, provokationer, hybrid krig og splittelsesforsøg har givet civilsamfundet nye opgaver men har også påført begrænsninger, som i sidste ende kan kollidere med demokratiet. Kristīne Zonberga, Civic Alliance-Latvia, og Ilze Bērziņa-Ruķere, Pro-police Latvia, Riga Stradiņš University skriver om udfordringerne for det lettiske civilsamfund. Se artikel.

Senest opdateret: Torsdag, 31. august 2017 13:02
 

Bæredygtig udvikling i Østersøregionen

Email Udskriv PDF

CBSS-landenes udenrigsministre har på et møde i juni vedtaget en handlingsplan for bæredygtig udvikling i Østersøregionen.

”Realizing the Vision: The Baltic 2030 Action Plan” tager udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål tilpasset regionen. Planen udgør en strategisk ramme for det fremtidige samarbejde mellem østersølandene og præsenterer en ny fælles vision om bæredygtig udvikling. Handlingsplanen omfatter endvidere seks fokusområder og seks anbefalinger til samarbejdsaktiviteter.

Arbejdet med planen er sat på dagsordenen for det svenske CBSS-formandskab 2017-2018.

”Realizing the Vision: The Baltic 2030 Action Plan”, kan ses se her.

Senest opdateret: Lørdag, 22. Juli 2017 09:11
 

Referat fra årsmødet

Email Udskriv PDF

Referat fra årsmødet den 22. marts 2017 kan ses her.

- Referat årsmøde 22. marts 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:33
 

Offentligt møde om Nordisk Ministerråd

Email Udskriv PDF

Som oplæg til årsmødet den 22. marts 2017 Østersø NGO Netværk, Danmark blev der afholdt et offentligt møde, hvor seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmussen fra Nordisk Ministerråd holdt et oplæg om

Tid: Onsdag den 22. marts 2017, kl.18.00 - 21.00
Sted: Filips Kirkes Menighedslokaler, Kastrupvej 57, København S.

Offentligt møde

Jens William Grav, koordinator, Østersø NGO Netværk, Danmark, bød velkommen.

Årsmødet i Østersø NGO Netværk Danmark blev indledt med et foredrag af seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmusen fra Nordisk Ministerråd.

Foredraget omhandlede Nordisk Ministerråds internationale aktiviteter, bl.a. i de baltiske lande, Nordvest Rusland, Arktis, Visegrad landene og EU’s Østersøstrategi. Nordisk Ministerråd driver ikke forsvars- eller udenrigspolitik men har en række internationale aktiviteter. Samarbejdet er supplement til medlemslandenes bilaterale samarbejde.

Jens Nytoft Rasmussen fortalte om opbygningen af det nordiske samarbejde og om nogle af de aktuelle udfordringer, bl.a. flygtningesituationen, terror, EU’s fremtid og situationen i Rusland men også om ministerrådets visioner for fremtiden om et mere synligt og innovativt Norden, bæredygtighed, ligestilling, demokrati og integration og sikkerhed. Jens Nytoft Rasmussen fortalte om samarbejdet med Nordvest Rusland og sammenstødet med de russiske myndigheder, som i 2015 førte til at NMR i St. Petersborg blev stemplet som en udenlandsk agent. Det betød at NMR standsede aktiviteterne men ikke lukkede kontoret. Der er igen ved at komme gang i aktiviteterne på projektniveau, og NMR har for nylig godkendt 13 projektansøgninger. Det er vigtigt fortsat at opretholde en kontakt med russiske NGO’er og skabe kontakt, netværk og samarbejde, også med organisationer, som arbejder med civilsamfund og menneskerettigheder. Nordisk Ministerråd har oprettet en engelsk/russisk hjemmeside. Se http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/rusland/nordic-co-operation-with-russia

Jens Nytoft Rasmussens slides til foredraget kan ses her.

Senest opdateret: Fredag, 21. april 2017 09:41
 

Årsberetning 2017

Email Udskriv PDF

På årsmødet den 22. marts 2017 fremlagdes koordinationsgruppens skriftlige beretning. Beretningen indeholder en beskrivelse af Netværkets forskellige aktiviteter i den forløbne periode.

Se Årsberetning 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:32
 

Årsmøde 2017 med offentligt møde

Email Udskriv PDF

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 18.00 - 21.00 afholder netværket sit årsmøde. I forbindelse med årsmødet er der også et offentligtmøde om Nordisk Ministerråds erfaringer fra arbejdet i det nordvestlige Rusland.

Nærmere om tid og sted, dagsorden, tilmelding m.m. kan ses i indkaldelsen her: Indkaldelse årsmøde 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:32
 

Balternes selvstændighed fyldte 25 år

Email Udskriv PDF

Knap 100 mennesker deltog i fejringen af 25 året for de baltiske landes selvstændighed i 1991

Menighedssalen i Filips kirken på Amager var fyldt til bristepunktet, da Østersø NGO Netværk Danmark den 22. november med særlig fokus på civilsamfundets udvikling fejrede 25 året for Estland, Letland og Litauens selvstændighed i 1991.

Tidligere ambassadør i Litauen, Rusland og Letland, Per Carlsen, indledte med personlige oplevelser omkring selvstændigheden og årene derefter. Det var en periode med en handlekraftig dansk regeringspolitik, oprettelse af ambassader, Demokratifond og en aktiv støtte til de nye demokratier i Øst- og Centraleuropa. Da de baltiske lande blev medlem af EU blev støtten kraftig reduceret, og i dag er meget af det meget begrænset eller helt skåret væk.

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationer i de baltiske lande var inviteret til at give en orientering om situationen i landene i dag. Urmo Kübar fra Network of Estonian Non-profit Organizations og Round It Up og nyudnævnt NGO rådgiver for Estlands præsident, Kristine Zonberga og Ilze Rukere frfa Civic Alliance i Letland, og Arunas Bliudzius fra Associaltion Norden i Litauen, gav et spændende indblik i civilsamfundets store indsats og betydning for de enkelte landes udvikling i de sidste 25 år, herunder deres bidrag til at mindske spændinger mellem de forskellige etniske grupper gennem samarbejde uanset nationalitet. Der er fx en inddragelse af civilsamfundsorganisationerne i landene, der er meget tættere end i Danmark. Der er løbende drøftelser gennem året mellem civilsamfundsorganisationer og de enkelte ministerier, og der foretages en årlig rapportering af samarbejdet. Det virker som både en mere åben og mere intensiv proces, som vi godt kunne lære noget af.

Også ambassadørerne i Danmark for de baltiske lande var inviteret til festlighederne. Märt Volmer, Estland, Kaspars Ozolins, Letland og Ginte Bernadeta Damusis fra Litauen fortalte om regeringernes samarbejde med civilsamfundet og den store betydning, som NGO’erne tillægges i regeringernes politik. Landene begyndte civilsamfundsudviklingen fra punkt nul, men de har udviklet et stabilt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer med et meget højt aktivitetsniveau. Ambassadørerne henviste til den tidlige inspiration fra Danmark og de nordiske lande som afgørende for at nå dette niveau.

Præsentationer

Musikalske indslag

De musikalske indslag stod Københavns Lettiske Kor, Stephan Löetzke og Uffe Fløng fra Filips kirken samt koklespilleren Anita Vizina Nielsen for.

 photo hasse ferrold baltic ngo forum 22 11 2016 3-2Det var en fantastisk oplevelse at høre Københavns Lettiske Kor, og da den ”vikarierende” nationalsang blev sunget rejste alle sig op. Den lettiske nationalhymne var forbudt i Sovjettiden. Derfor sang man i stedet folkesangen Pút véjińi, og alle letter, hvad enten de allerede sad i Sibirien og længtes hjem, eller stadig var i Letland, vidste, at den melodi og tekst "vikarierede" for den forbudte nationalhymne. Alle letter, der har oplevet Sovjettiden, kender til dette og reagerer derfor stadig på også denne sang for at mindes, at frihed ikke er en selvfølgelighed.

En meget engageret Stephan Löetzke og Uffe Fløng spillede litauisk og litauisk inspireret musik. Aftenens musikalske indslag sluttede med et stykke estisk musik spillet af koklespilleren Anita Vizina Nielsen med bistand af Uffe Fløng. Det var en god afslutning på en vellykket aften.

Markeringen blev indledt med en andagt ved Filips kirkens præst, Bo Heikendorf Petersen. Han boede selv i begyndelsen af 90’erneet halvt år i Letland.

Billeder: Hasse Ferrold

Senest opdateret: Søndag, 15. januar 2017 20:42
 

25 års selvstændighed

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark inviterer til arrangement for at markere 25 års selvstændighed for de baltiske lande.

Senest opdateret: Mandag, 24. oktober 2016 18:11
 

Fejring af 25-året for balternes uafhængighed

Email Udskriv PDF

Fejring af 25 året for genoprettelsen de baltiske landes uafhængighed.

Se mere på Baltic Development Forums hjemmesde.

Senest opdateret: Søndag, 14. august 2016 13:04
 

Islands formandskab

Email Udskriv PDF

Island har pr. 1. juli overtaget formandskabet for Østersørådet.

I formandsperioden sættes der fokus på børn, ligestilling og demokrati. I lyset af den nuværende flygtningesituation sættes der særlig fokus på børn, som søger asyl. Formandskabet kommer bl.a. til at handle om FN-landenes 2030 agenda for bæredygtig udvikling, herunder mål 5 om ligestilling mellem kønnene. Under overskriften demokrati vil det islandske formandskab udforske ideer om direkte demokrati og andre måder at aktivere folk på i beslutningsprocessen. I 25-året for etableringen af Østersørådet vil Island også fremhæve, hvordan demokrati omskabte østersøregionen og gjorde den stærkere og mere fredelig end tidligere.

Island har formandskabet til udgangen af juni 2017.

 

En aften om Polen

Email Udskriv PDF

polsk ambassadoer20 personer var mødt frem i Filips Kirkes Menighedssal den 13. maj for at høre den polske ambassadør Henryka Mościcka-Dendys fortælle om udviklingen i Polen siden landet i 2004 blev medlem af EU.

Mødet var arrangeret af Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke som optakt til dette års NGO Forum, som afholdes i Gdansk den 10.-11. juni.

Henryka Mościcka-Dendys har siden den 8. november 2015 været Polens ambassadør i Danmark, og hun fortalte levende om den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i landet samt om civilsamfundets bidrag til udviklingen.

Efter foredraget og debat med ambassadøren spillede kirkens organist Uffe Fløng stykker af den polske komponist Frédéric Chopin.

På billedet takker netværkets koordinator Jens William Grav den polske ambassadør for indlægget med en gave.

Senest opdateret: Tirsdag, 31. maj 2016 21:29
 

Utilfredshed med nutiden i de baltiske lande

Email Udskriv PDF

I de baltiske lande er der er en udbredt utilfredshed med tingenes tilstand. Mange synes det var bedre i den kommunistiske sovjetperiode, også blandt etniske estere, letter og litauere.

Det viser en opinionsundersøgelse, som er offentliggjort i Baltic Worlds (In-House Edition) marts 2016. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvornår landet var bedst stillet: tiden mellem de to verdenskrige, sovjettiden, 1991 til 2004 eller nutiden.

Kun i Estland er der en relativ stor gruppe blandt etniske estere, som synes nutiden er bedre end fortiden, men dog ikke mere end 38 pct. 31 pct. synes landet var bedre stillet i perioden 1991 – 2004. 20 pct. stemmer for mellemkrigstiden, og 11 pct. synes sovjettiden var den bedste.

I Letland er det blot 19 pct. af de etniske letter, som vurderer nutiden som den bedste periode i nyere tid. Hele 27 pct. synes landet var bedre stillet i sovjettiden. 31 pct. synes mellemkrigstiden var den bedste periode for landet.

Også i Litauen er der flere, som synes at sovjetperioden var bedre end nutiden, nemlig 35 pct. mod 33 pct. 25 pct. vurderer 1991 – 2004 som den bedste periode.

Svarene fra de russisktalende mindretal er opgjort for sig, og de viser et markant flertal for sovjetperioden som den bedste tid: 56 pct. i Estland, 66 pct. i Letland og 59 pct. i Litauen. Kun 7 pct. af de russisktalende i Letland synes bedst om nutiden, 21 pct. i Estland og 20 pct. i Litauen.

 

Hvad sker der i Polen?

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke inviterer til møde med den polske ambassadør i Danmark.

Se program .m.m.

Bemærk tilmeldingsfristen: torsdag den 12. maj 2016.

Senest opdateret: Torsdag, 05. maj 2016 16:55
 

Årsberetning 2015-2016

Email Udskriv PDF

aab2016
Årsberetningen, som blev vedtaget på årsmødet den 15. marts, kan nu ses her på hjemmesiden.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:46
 


Side 1 ud af 3