Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Nyheder

Fejring af 25-året for balternes uafhængighed

Email Udskriv PDF

Fejring af 25 året for genoprettelsen de baltiske landes uafhængighed.

Se mere på Baltic Development Forums hjemmesde.

Senest opdateret: Søndag, 14. august 2016 13:04
 

Islands formandskab

Email Udskriv PDF

Island har pr. 1. juli overtaget formandskabet for Østersørådet.

I formandsperioden sættes der fokus på børn, ligestilling og demokrati. I lyset af den nuværende flygtningesituation sættes der særlig fokus på børn, som søger asyl. Formandskabet kommer bl.a. til at handle om FN-landenes 2030 agenda for bæredygtig udvikling, herunder mål 5 om ligestilling mellem kønnene. Under overskriften demokrati vil det islandske formandskab udforske ideer om direkte demokrati og andre måder at aktivere folk på i beslutningsprocessen. I 25-året for etableringen af Østersørådet vil Island også fremhæve, hvordan demokrati omskabte østersøregionen og gjorde den stærkere og mere fredelig end tidligere.

Island har formandskabet til udgangen af juni 2017.

 

En aften om Polen

Email Udskriv PDF

polsk ambassadoer20 personer var mødt frem i Filips Kirkes Menighedssal den 13. maj for at høre den polske ambassadør Henryka Mościcka-Dendys fortælle om udviklingen i Polen siden landet i 2004 blev medlem af EU.

Mødet var arrangeret af Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke som optakt til dette års NGO Forum, som afholdes i Gdansk den 10.-11. juni.

Henryka Mościcka-Dendys har siden den 8. november 2015 været Polens ambassadør i Danmark, og hun fortalte levende om den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i landet samt om civilsamfundets bidrag til udviklingen.

Efter foredraget og debat med ambassadøren spillede kirkens organist Uffe Fløng stykker af den polske komponist Frédéric Chopin.

På billedet takker netværkets koordinator Jens William Grav den polske ambassadør for indlægget med en gave.

Senest opdateret: Tirsdag, 31. maj 2016 21:29
 

Utilfredshed med nutiden i de baltiske lande

Email Udskriv PDF

I de baltiske lande er der er en udbredt utilfredshed med tingenes tilstand. Mange synes det var bedre i den kommunistiske sovjetperiode, også blandt etniske estere, letter og litauere.

Det viser en opinionsundersøgelse, som er offentliggjort i Baltic Worlds (In-House Edition) marts 2016. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvornår landet var bedst stillet: tiden mellem de to verdenskrige, sovjettiden, 1991 til 2004 eller nutiden.

Kun i Estland er der en relativ stor gruppe blandt etniske estere, som synes nutiden er bedre end fortiden, men dog ikke mere end 38 pct. 31 pct. synes landet var bedre stillet i perioden 1991 – 2004. 20 pct. stemmer for mellemkrigstiden, og 11 pct. synes sovjettiden var den bedste.

I Letland er det blot 19 pct. af de etniske letter, som vurderer nutiden som den bedste periode i nyere tid. Hele 27 pct. synes landet var bedre stillet i sovjettiden. 31 pct. synes mellemkrigstiden var den bedste periode for landet.

Også i Litauen er der flere, som synes at sovjetperioden var bedre end nutiden, nemlig 35 pct. mod 33 pct. 25 pct. vurderer 1991 – 2004 som den bedste periode.

Svarene fra de russisktalende mindretal er opgjort for sig, og de viser et markant flertal for sovjetperioden som den bedste tid: 56 pct. i Estland, 66 pct. i Letland og 59 pct. i Litauen. Kun 7 pct. af de russisktalende i Letland synes bedst om nutiden, 21 pct. i Estland og 20 pct. i Litauen.

 

Hvad sker der i Polen?

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke inviterer til møde med den polske ambassadør i Danmark.

Se program .m.m.

Bemærk tilmeldingsfristen: torsdag den 12. maj 2016.

Senest opdateret: Torsdag, 05. maj 2016 16:55
 

Årsberetning 2015-2016

Email Udskriv PDF

aab2016
Årsberetningen, som blev vedtaget på årsmødet den 15. marts, kan nu ses her på hjemmesiden.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:46
 

Offentligt møde og årsmøde 2016

Email Udskriv PDF

Der er indkaldt til årsmøde 2016, som afholdes umiddelbart efter offentligt møde med tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der taler om den aktuelle situation i Østersøregionen, herunder civilsamfundets rolle i Østersøsamarbejdet.

Arrangementet afholdes tirsdag den 15. marts 2016 i Det Danske Kulturinstituts lokaler på Vartorv i København.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:46
 

Forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Email Udskriv PDF

Regeringen har besluttet at flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra København til provinsen.

En af arbejdspladserne er DIIS, der foreslås flyttet fra København til Aarhus. Flytningen af DIIS kræver en lovændring, der bl.a. har været sendt i høring.

Østersø NGO Netværk Danmark kan ikke støtte forslaget. Se høringssvaret her.

--

Efterskrift:

Et flertal i Folketinget forkastede den 2. juni 2016 lovforslaget (45 for, 62 imod). Under behandlingen af lovforslaget stillede Mogens Jensen under henvisning til bl.a. Østersø NGO Netværk Danmarks høringssvar 3 spørgsmål.

Senest opdateret: Mandag, 06. juni 2016 22:27
 

Ytringsfrihed i Østersølandene

Email Udskriv PDF

Foreningen Norden holdt i november en konference om ytringsfrihed i Østersøregionen i samarbejde med Københavns Universitet. Indlæggene og sluterklæringen kan læses her

 

Nyt arbejdsprogram for Nordisk-Baltisk samarbejde

Email Udskriv PDF

På et møde i Vilnius den 7. december 2015 vedtog Nordisk Råd og Den Baltiske Forsamling et nyt arbejdsprogram for 2016-2017.

Programmet kan ses her.

 

Baltic Development Forum: State of the Region Report 2015

Email Udskriv PDF

Mange af de traditionelle konkurrenceindikatorer bekræfter Østersøregionens ledende position, men regionens generelle stilling i den globale økonomi fortsætter med langsomt at erodere. ”Det nye normale” er en lavere velstandsvækst, og det politiske klima ser ikke gunstig ud for nye ambitiøse samarbejdsinitiativer i regionen, skriver Baltic Development Forum i State of the Region Report 2015: ”The Top of Europe – Striving for Direction in a Complex Environment”.

Senest opdateret: Mandag, 14. december 2015 13:04 Læs mere…
 

Ruslandskonference

Email Udskriv PDF
Der indbydes til den årlige Ruslandskonference i Fællessalen på Christiansborg med danske og russiske oplægsholdere.
 
FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13.00-17.30 
"Ruslands rolle i verdenssamfundet: På vej mod gensidig tillid eller mistillid?"
 
Se det foreløbige program, hvor der også er oplysning om den obligatoriske tilmelding.
Programmet opdateres i øvrigt løbende på Dansk-Russisk Forenings hjemmeside www.dkrus.dk
Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 23:26
 

Konference om Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association

Email Udskriv PDF

Kære Foreninger i Østersø Ngo Netværket. 

Her er information om en meget spændende konference, der  handler om” Demokrati, Ytringsfrihed og Forenings Frihed”. 

Målgruppen er nordiske, baltiske og russiske organisationer samt alle der ønsker at høre mere om de udfordringer vores globaliserede verden står over for.

Konference om  “Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association“ afholdes  fredag d. 13/11 kl 12:15-18:00 på Københavns Universitet.

Københavns Universitet (KU) og Foreningen NORDEN er værter på konferencen, som er en del af de aktiviteter, der bliver gennemført i forbindelse med den danske regerings formandskab for Nordisk Ministerråd 2015.

Konferencesproget er engelsk. Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.

Se mere samt tilmelding på www.ngo-ku.org

 I må meget gerne sende den ud i jeres netværk.

De bedste hilsner Susanne Prip Madsen, Foreningen NORDEN 

Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 20:27
 

Rapporter fra workshops i Tallinn

Email Udskriv PDF

Det 13. Baltic Sea NGO Forum blev afholdt i Tallinn 10.-11. juni 2015. Se rapporter fra workshops:

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:43
 

Den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen

Email Udskriv PDF

NATO PA-delegationen afholder i samarbejde med Atlantsammenslutningen en offentlig høring om den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen.

Høringen afholdes onsdag d. 18. november 2015 kl. 9.00 – 13.00 i Folketinget, Fællessalen. Deltagelse er gratis.

Se program og tilmelding: Høring - Baltisk storm 2015.pdf 

 

The Baltic Sea is in trouble: A sustainable blue growth can help save it

Email Udskriv PDF

Verdensnaturfonden WWF har undersøgt, hvor bæredygtigt den nuværende blå vækstpolitik er for Østersøen.

WWF kommer frem til følgende resultat:

  • Et sundt hav er af afgørende betydning for en sund økonomi.
  • Den nuværende blå økonomi i Østersøen er langt fra at være en bæredygtig økonomi i dag.
  • Vi har gode politiske redskaber, men vi bruger dem ikke i tilstrækkeligt omfang.
  • Fordelene ved at gå i retning af en blå bæredygtig økonomi er betydelige.

Rapporten indeholder WWFs forslag til skabelsen af en bæredygtig økonomi.

Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 19:46
 

Kort-guide til kulturturisme

Email Udskriv PDF

kalmar slotØstersørådet har støttet projektet The common map for culture tourism in the Baltic Sea Region.

I projektet er der udararbejdt et interaktivt kort, som indeholder oplysninger/oversigt over kulturarv fra middelalderen i Østersøregionen (DK, EST, FIN, LET, POL, RUS og SVE).

Kortet kan ses her

Foto: Kalmar slot er en del af den kulturarv, som indgår i projektet

Senest opdateret: Mandag, 14. september 2015 23:20
 

Rapport om samarbejde med Letland

Email Udskriv PDF

Ny rapport med idéer til samarbejde med Letland

Sig Letland, og mange vil sikkert stadig tænke på et land, der i årene efter selvstændigheden i 1991 var stor modtager af bistand og rådgivning. Men Letland har gennemgået en enorm forandring med EU-medlemskab, økonomisk vækst og reformer af de offentlige institutioner. Derfor skal vi være bedre til at udnytte de mange muligheder for nye forbindelser mellem Danmark og Letland.

Sådan lyder det fra Peter Fjerring, bestyrelsesmedlem i Foreningen Danmark-Letland, der netop har udgivet en ny rapport om samarbejde mellem skoler, foreninger og kommuner i de to lande. Peter Fjerring har de sidste 20 år beskæftiget sig med internationale projekter i både den kommunale verden og erhvervslivet.

Han forklarer:
– Vi danskere må vænne os til ikke længere at betragte Letland som en lillebror, et udviklingsland som vi på alle måder skal bistå og hjælpe. Letland er i dag et andet samfund end for et par årtier siden, og de dansk-lettiske relationer drejer sig ikke bare om at hjælpe letterne. Vi danskere kan også have stor gavn af et samarbejde, så det er ligeså meget i en dansk egeninteresse. Han nævner uddannelsessamarbejde, kulturelle forbindelser, styrket turisme mellem landene og udveksling af viden på miljøområdet som temaer, hvor Danmark og Letland kan have gensidigt udbytte af et samarbejde.

Det er på tide at forny de dansk-lettiske forbindelser, og et meget let sted at starte er ganske enkelt at besøge Letland, er budskabet fra Peter Fjerring:
Det er hurtigt, nemt og billigt at rejse til Letland, og overalt er der engelsktalende letter og mindst ligeså meget materiale og skilte på engelsk som i Danmark. Der afholdes i Letland forskellige konferencer og seminarer, der kan være en god indgang til at lære landet at kende inden for et bestemt fagområde, slutter han.

Den nye publikation hedder ”Danmark og Letland – en ny tid, et nyt partnerskab”, er på 38 sider og er gratis. Den kan hentes på hjemmesiden www.goo.gl/NVpSyv.

Yderligere oplysninger:
Peter Fjerring
Telefon 20 25 17 83
E-mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Letland PR fotoNyt og gammelt mødes i Riga. I baggrunden ses byens nye vartegn, Nationalbiblioteket, der åbnede i 2014. Foto: Peter Fjerring.

 

 

Aftenhøjskole

Email Udskriv PDF

Per CarlsenTidligere ambassadør i Rusland, Letland og Litauen Per Carlsen fortæller fra sit liv som ambassadør.

Kom og hør et spændende foredrag fortalt af den dynamiske og humørfyldte Per Carlsen.

Arrangementet er den 17. september 2015.

Se den fulde invitation med alle oplysninger om arrangementet, tid og sted m.m.

 

 

Senest opdateret: Mandag, 24. august 2015 18:56
 

Dansk-Estisk Selskab fylder 25 år

Email Udskriv PDF

Dansk-Estisk Selskab markerer, at det er 25 år siden, at Selskabet blev stiftet, året før Estland igen blev frit.

25 års jubilæet fejres torsdag den 3. september 2015 i Fællessalen på Christiansborg.

Alle er velkommen.

Se invitation med oplysning om deltagelse, tilmelding, pris m.m.

Senest opdateret: Søndag, 23. august 2015 12:29
 

Glem ikke Baltikum

Email Udskriv PDF

Se kronik i Jyllands-Posten af Per Carlsen, tidligere ambassadør i Letland, Litauen og Rusland.

Læs her: Kronik i Jyllands-Posten

Senest opdateret: Lørdag, 01. august 2015 12:43
 

Erklæringer fra workshops

Email Udskriv PDF
På NGO forumet i Tallinn sluttede arbejdet i arbejdsgrupperne med vedtagelse af konklusioner.
 
Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:43
 

Fra Letlands-arrangementet i Europa-Huset

Email Udskriv PDF

! Photo HASSE FERROLD LATVIA AMBASSADOR EUROPE HOUSE 26 06 2015 1Letlands ambassadør, Kaspars Ozolins, var den 26. juni 2015 vært ved et velbesøgt arrangement i Europa-Huset, hvor han  viste rundt i udstillingen "Jugendstilarkitektur i Riga" og gav en kort orientering om resultaterne af Letlands EU-formandskab.

Foto: Hasse Ferrold 

 

 

 

! Photo HASSE FERROLD LATVIA AMBASSADOR EUROPE HOUSE 26 06 2015 2! Photo HASSE FERROLD LATVIA AMBASSADOR EUROPE HOUSE 26 06 2015 3

 

Senest opdateret: Tirsdag, 30. juni 2015 12:02
 

Sluterklæring fra Baltic Sea NGO Forum i Talinn.

Email Udskriv PDF

Den danske platform havde stor indflydelse på sluterklæringen. Sammen med den finske og russiske platform var den danske platform de eneste platforme, der havde sendt forslag til sluterklæringstekst. Desuden var den danske koordinator formand for den gruppe, der arbejdede med sluterklæringen under NGO forum. Gruppen bestod desuden af den estiske, den finske, den polske og den russiske kordinator.

Erklæringerne fra de 10 arbejdsgrupper er endnu ikke konkluderet, men følger snarest.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:43
 

2. CBSS Sommeruniversitet

Email Udskriv PDF

Humbolt Universitetet i Berlin er igen i år vært for Østersørådets Sommeruniversitet, der afholdes 17.-28. august 2015.

Ansøgningsfrist er 14. juni 2015.

Senest opdateret: Mandag, 08. juni 2015 19:36
 

Demokratifestival i Cesis, Letland, 3.- 4. juli 2015

Email Udskriv PDF

Med inspiration fra Almedalsveckan og Folkemødet på Bornholm vil man i år også i Letland prøve at skabe en sådan folkelig Demokratifestival.

Den skal finde sted 3.- 4. juli i Cesis, der ligger nord for Riga.

Man kan læse mere om planerne, på engelsk, på følgende hjemmesider, hvor det endelige program, der indtil nu kun publiceres på lettisk, også vil kunne findes på engelsk fra ca. 20. juni.

www.festivalslampa.lv/gb

www.fondsdots.lv/en/news/dots-initiates-the-first-lampa-conversation-festival-

Arrangementet er bl.a. også støttet af Nordisk Informationskontor, Riga, som også vil være til stede på festivalen med en stand.

Senest opdateret: Søndag, 07. juni 2015 19:39
 


Side 3 ud af 4