Fra mødet med Bernd Henningsen

Kirsten Gjaldbæk
Udskriv

Bernd Henningsen23.oktober afholdt Østersø NGO Netværk, Danmark et møde med professor Bernd Henningsen, Humboldt Universitet, med titlen ”Findes der en Østersøidentitet?”

Der var 38 deltagere, repræsenterende et bredt udsnit af netværkets medlemsorganisationer.

Bernd Henningsen holdt et veloplagt foredrag, der gav anledning til en efterfølgende bred diskussion.Selve begrebet ”Østersøidentitet” er dukket op i den politiske debat i de senere år, især i forbindelse med gennemførelsen af EU-strategien for Østersøregionen.

Men er det virkelig en identitet, der her er tale om? Er ordet ikke snarere en akademisk betegnelse uden egentligt indhold? Hvad har landene omkring Østersøen som fælles karakteristik? Sprog? Kultur? Religion? Historie? Geografi?  NEJ!

Det fælles element, der gælder for alle, er, at man ligger med kyst mod Østersøen!

Hvis man taler om en fælles identitet, gør man det hyppigt for at afgrænse sig over for andre, og for at skabe en ”vi”-følelse. Dette element kan være vigtigt i dag. Vi har i dette geografiske område fælles velstandsinteresser, som vi kan ønske at vedligeholde eller udvikle, og de interesser kan vi så pynte med et ”brand”, der hedder fælles identitet.

Disse udsagn fra Bernd Henningsen blev drøftet på mødet, og vil sikkert også kunne være med i drøftelserne fremover, når de politiske debatter om styrkelse af det nordiske samarbejde og af det nordisk-baltiske samarbejde nu foregår med øget styrke.

Senest opdateret: Tirsdag, 05. februar 2013 17:17