Kirstens Gjaldbæks rapport fra NGO Forum 2013

Kirsten Gjaldbæk
Udskriv

Østersø-NGO-FORUM i St.Petersborg 16.-17. April 2013

Rusland har formandskabet i Østersørådet (CBSS) i perioden 1.juli 2012 – 30.juni 2013 og derfor fandt årets NGO-FORUM sted i St.Petersborg.

Efter mange forviklinger, især af økonomisk art, kunne arrangementet endelig løbe af stablen i slutningen af april med over 300 deltagere. Heraf var godt 200 fra Rusland, især fra områderne omkring og nord for St.Petersborg og fra enklaven omkring Kaliningrad, hvilket jo er logisk nok, da det er områder, der grænser op til Østersøen og Østersølande.

Konferencesprogene var russisk og engelsk, med simultanoversættelse, så vi sad alle med høre”bøffer” på, og det var virkelig dygtige tolke. Men den store mængde af deltagere, som kun forstod russisk, gjorde det alligevel svært med at få gang i small-talken i pauserne eller ved måltiderne. Mange flersprogene deltagere gjorde en stor indsats ved disse informelle samtaler, så der kunne blive en erfaringsudveksling.

Det overordnede tema for konferencen var: ”Tolerance and Cultural Diversity in the region of Baltic Sea” og det blev behandlet både i plenumoplæg og i forskellige workshops. For mange af deltagerne fra lande uden for Rusland var der forud for Forum stor spænding om, hvor åbent der mon ville kunne diskuteres? Ruslands nye NGO-love, der tillader ransagninger og mistænkeliggørelser af NGOer med kontakter og økonomiske forbindelser til udlandet, var et emne, som vi ikke var sikre på, om vi ville få mulighed for at diskutere eller udtale os om.

Åbningstalerne om formiddagen den 16. April var også ret forskellige, fra russisk side var der mange høflige velkomster og også en omtale af Putin, der nærmede sig at kalde ham landsfaderen. Østersørådets Generalsekretær Jan Lundin (fra Finland), lavede et flot diplomatisk skaktræk, da han i sin åbningstale valgte at tale på russisk, så ingen tilstedeværende russer kunne undgå at forstå, hvad han sagde om vigtigheden af samarbejdet rundt om Østersøen, som Rusland er ligeværdig partner i (alle andre samarbejder: EU, Nordisk Ministerråd o.s.v. er Rusland jo ikke medlem af).

Lige efter ham kom så den lettiske parlamentariker Raimonds Vejonis, som er vicepræsident i organisationen Baltic Sea Parliamentary Conference. Han talte til gengæld på engelsk!

Hovedbudskabet fra ham var, at NGOer er vigtige for demokratiet, og at NGOer skal have rettigheder. Jeg fik senere en kopi af hans tale og vælger her at citere det afsnit, der tydeligst tilkendegiver holdninger i forhold til det, der sker i Rusland:

These are general observations made some years ago, but I am afraid that many of them are still pertinent. In some cases, we can even suspect that the situation has been aggravated, for instance by the imposition of legislation that restricts international cooperation among NGOs and hampers the possibilities to obtain international funding. Such measures constitute a curtailment of basic democratic rights and freedoms, and should be abolished.

Tydeligere kan en afstandtagen til den russiske lovgivning nok ikke udtrykkes af en nabolandspolitiker.

Det var overraskende, hvor voldsomme diskussionerne blev, i hvert fald i den workshop, der specielt handlede om kulturel diversitet og tolerance. Der kom en del eksempler frem angående statslige repressalier over for alternative NGOers aktiviteter og deres administrationer, men samtidig hidsede andre tilstedeværende russere sig gevaldigt op over disse eksempler og nedgjorde de folk, der stod frem. Vi kunne slet ikke følge med i alle diskussionerne, for når først temperamenterne kogte, var der mange, der ikke ville vente på, at de fik en mikrofon, de råbte bare, men så kunne tolkene i tolkeboksen jo ikke høre, hvad de skulle oversætte… Heldigvis havde vi i den danske delegation flere russiskkyndige, som kunne briefe os andre om, hvad de hidsige ordvekslinger gik ud på!

Ved slutningen af Forum blev der vedtaget en fælles resolution, som kan ses på Forums hjemmeside www.bsngoforum.org. Men det var ikke uden sværdslag! For hvor meget kan man tillade sig at kritisere sit land i et offentligt papir, der sendes til ministerier og andre organisationer, når man også selv gerne vil overleve? Det mest interessante er nok det, der står i udtalelserne fra de forskellige workshops og det, der faktisk er blevet sagt, både fra talerstol og i diskussionerne.

Det var et flot arrangement, vores russiske samarbejdspartnere havde slidt enormt med at organisere. St.Petersborg viste sig vejrmæssigt fra den smukke side, og mødet med de mange engagerede deltagere gjorde stort indtryk.

Fra Foreningen Danmark – Letland deltog Niels Bendix, Lis Nielsen og Kirsten Gjaldbæk

Senest opdateret: Fredag, 11. Juli 2014 22:00