Konference om Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association

Søndag, 01. november 2015 20:16 Susanne Prip Madsen
Udskriv

Kære Foreninger i Østersø Ngo Netværket. 

Her er information om en meget spændende konference, der  handler om” Demokrati, Ytringsfrihed og Forenings Frihed”. 

Målgruppen er nordiske, baltiske og russiske organisationer samt alle der ønsker at høre mere om de udfordringer vores globaliserede verden står over for.

Konference om  “Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association“ afholdes  fredag d. 13/11 kl 12:15-18:00 på Københavns Universitet.

Københavns Universitet (KU) og Foreningen NORDEN er værter på konferencen, som er en del af de aktiviteter, der bliver gennemført i forbindelse med den danske regerings formandskab for Nordisk Ministerråd 2015.

Konferencesproget er engelsk. Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.

Se mere samt tilmelding på www.ngo-ku.org

 I må meget gerne sende den ud i jeres netværk.

De bedste hilsner Susanne Prip Madsen, Foreningen NORDEN 

Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 20:27