Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Arkiv Utilfredshed med nutiden i de baltiske lande

Utilfredshed med nutiden i de baltiske lande

Email Udskriv

I de baltiske lande er der er en udbredt utilfredshed med tingenes tilstand. Mange synes det var bedre i den kommunistiske sovjetperiode, også blandt etniske estere, letter og litauere.

Det viser en opinionsundersøgelse, som er offentliggjort i Baltic Worlds (In-House Edition) marts 2016. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvornår landet var bedst stillet: tiden mellem de to verdenskrige, sovjettiden, 1991 til 2004 eller nutiden.

Kun i Estland er der en relativ stor gruppe blandt etniske estere, som synes nutiden er bedre end fortiden, men dog ikke mere end 38 pct. 31 pct. synes landet var bedre stillet i perioden 1991 – 2004. 20 pct. stemmer for mellemkrigstiden, og 11 pct. synes sovjettiden var den bedste.

I Letland er det blot 19 pct. af de etniske letter, som vurderer nutiden som den bedste periode i nyere tid. Hele 27 pct. synes landet var bedre stillet i sovjettiden. 31 pct. synes mellemkrigstiden var den bedste periode for landet.

Også i Litauen er der flere, som synes at sovjetperioden var bedre end nutiden, nemlig 35 pct. mod 33 pct. 25 pct. vurderer 1991 – 2004 som den bedste periode.

Svarene fra de russisktalende mindretal er opgjort for sig, og de viser et markant flertal for sovjetperioden som den bedste tid: 56 pct. i Estland, 66 pct. i Letland og 59 pct. i Litauen. Kun 7 pct. af de russisktalende i Letland synes bedst om nutiden, 21 pct. i Estland og 20 pct. i Litauen.