Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Arkiv Værnepligt i Rusland
Email Udskriv

Værnepligt i Rusland

Søndagskrimien ”Livvagterne” gav i januar i et par afsnit et billede af Rusland som et samfund med mange problemer som vi ikke kender fra den danske dagligdag. Det kan jeg kun bekræfte.

Kort før jul opholdt jeg mig i Sct. Petersborg for at deltage i en konference, der var arrangeret af de russiske soldatermødre. Jeg sad efter konferencen tilbage med et indtryk af, at tilstanden i de russiske væbnede styrker er ligesom det december vejr (kulde og snestorm) jeg oplevede. Selvom der også i det danske forsvar er problemer i dag med bl.a. indsatsen i Afghanistan er det intet i forhold til den russiske situation.

Situationen i det russiske forsvar er i dag meget problematisk. Det er meget svært at slippe for aftjening af værnepligten. Kun meget tungtvejende religiøse og etiske grunde giver mulighed herfor. Aftjeningen af værnepligten sker ofte under meget kummerlige forhold og forholdet mellem officerer og menige samt mellem menige indbyrdes er mange steder præget af vold. Selv unge menige, der kommer positivt motiverede til forsvaret fortæller efter kort tid moderen, at det ikke er til at holde på grund af vold. De værnepligtige har heller ikke mulighed for at slippe for udstationering til krigsområder.

I Sct. Petersborg mødte jeg to unge værnepligtige fra rakettropperne. De var stukket af fra deres enhed fordi de ikke længere kunne udholde volden og de usle forhold. De havde kontaktet soldatermødrene for at få hjælp.

Soldatermødrenes organisation blev dannet i forbindelse med krigen i Tjetjenien. Mange unge russere blev mod deres vilje sendt i en krig de ikke troede på, og kom hjem til familien i en kiste.

Mødrene samledes i en organisation, der skulle hjælpe sønnerne med at slippe for tvangsudsendelser og bekæmpe de dårlige forhold i forsvaret. I organisationen i Sct. Petersborg er der mellem 10 og 15 ansatte med mange forskellige kapaciteter.

Der er etableret en hotline, der kan hjælpe i akutte situationer døgnet rundt. Under opholdet ringede en mor til en værnepligtig og bad om hjælp. Sønnen var værnepligtig i flåden og var nu med efter at have været udsat for vold med punkteret rygmarv blevet indlagt på hospitalet. En værnepligtig ringede og fortalte at alle nye rekrutter i enheden systematisk blev udsat for vold.

Soldatermødrene underviser også interesserede i deres rettigheder. Jeg deltog en formiddag i et sådan kursus, hvor ca. 25 mødre og sønner deltog.

En måde at hjælpe de værnepligtige er at bistå de værnepligtige juridisk og med hensyn til helbredserklæringerne. Soldatermødrene har derfor både tilknyttet juridiske og medicinske eksperter, der hjælper de værnepligtige. Juristerne fører også en række sager ved domstolene og som de selv oplyste vindes de fleste sager.

Med disse vilkår kan de ikke undre at de opfattede forholdene i det danske forsvar som forbilledlige.

I mine drøftelser fremhævede jeg også at det russiske forsvar selv burde have en interesse i at forbedre forholdene og øge motivationen blandt de værnepligtige. I moderne forsvar ligges der vægt på, at officerer og menige kan agere og tænke selvstændige.

Jeg oplevede dog også at der er kræfter i det russiske forsvar, der arbejder med problemerne. I vores konference deltog en major fra de enheder der kontrollerer de væbnede enheder. Han virkede meget interesseret i en dialog og noterede kritikpunkterne flittigt ned.

Under mit ophold fik soldatermødrene også besøg af en general og to oberster fra de centrale rakettropper i Moskva. I deres drøftelse med soldatermødrene fokuserede disse på at få nærmere oplysninger om de problemer, der var årsagen til de to ovennævnte unge havde forladt deres enhed.

Så der er håb fremover, selv i et land hvor demokratiet er gået i den forkerte retning efter Putins magtovertagelse.

Senest opdateret: Onsdag, 14. december 2011 22:01