Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Baltic Sea NGO Network

Baltic Sea NGO Network

Email Udskriv

Baltic Sea NGO Network er et internationalt netværk af NGO'er fra de lande, der er repræsenteret i Østersørådet, dvs. Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Letland, Estland, Rusland, Finland, Sverige, Norge og Island.

Netværkets formål er gennem samarbejde at støtte NGO-arbejdet i Østersøregionen og fremme civilsamfundets udvikling og borgernes politiske indflydelse.

Det faste samarbejde foregår i Co-ordinating Committee, CC, der er sammensat af repræsentanter fra hvert lands focal point. Formandskabet for CC går på skift mellem focal points og følger det land, der aktuelt har formandskabet for Østersørådet.

Netværkets struktur og aktiviteter er fastlagt i et sæt Guidelines, der blev vedtaget i 2008.

Siden 2001 har netværket arrangeret et årligt NGO Forum i det land, der har formandskab for Østersørådet. Østersørådet har anerkendt NGO Forum som en strategisk samarbejdspartner, og sluterklæringen fra NGO Forum tilgår Østersørådets topmøde, der afholdes som afslutning af hver formandskabsperiode.

---

Yderligere information: