Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Nyheder

Indkaldelse til åbent møde og årsmøde 2019

Email Udskriv PDF

Der er udsendt indkaldelse til Østersø NGO Netværk, Danmarks møde mandag den 11. marts 2019.

Mødet indledes som sædvanligt med et åbent arrangement.

Bemærk, tilmeldingsfrist er torsdag den 7. marts til e-mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:50
 

Letlands ambassadør i Danmark

Email Udskriv PDF

Letlands ambassadør i Danmark,Kaspars Ozolins, afslutter sin embedsperiode her til sommer.

Hans sidste officielle foredrag bliver:

Tirsdag 22. maj kl. 19.00

I Filipskirkens Menighedssal, Kastrupvej 57 2300 Kbh S


Foredraget bliver holdt på engelsk:

“Latvia on the way to first centennial: Ambassador’s view after 5 years in Denmark”

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.


Alle med interesse for de Baltiske lande og for Østersøsamarbejdet er velkomne.

Af hensyn til bordopstilling og kaffebrygning bedes man tilmelde sig senest 19.maj til

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Arrangør: Foreningen Danmark-Letland og Østersø NGO Netværk, Danmark

Senest opdateret: Onsdag, 18. april 2018 21:07
 

Årsmøde den 12. marts 2018

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark, holdt årsmøde den 12. marts. Her kan du læse referatet af årsmødet og koordinationsgruppens beretning.

Senest opdateret: Onsdag, 18. april 2018 20:55
 

Årsmøde

Email Udskriv PDF

Østersø NGO netværk, Danmark afholder årsmøde mandag den 12. marts kl. 18.00. Årsmødet afholdes i Filips Kirkes Menighedssal, Kastrupvej 57 på Amager

I henhold til vedtægterne skal årsmødets dagsorden indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af Koordinationsgruppens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Vedtagelse af arbejdsprogram
 5. Vedtagelse af næste års budget, herunder evt. fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af koordinator
 8. Valg af øvrige medlemmer (4-6 personer) af Koordinationsgruppen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Evt.

Årsmødet er åbent for medlemmer af medlemsorganisationer. Ved afstemninger kan den enkelte medlemsorganisation dog kun være repræsenteret ved 3 stemmeberettigede. I henhold til vedtægterne skal årsmødet afholdes i første kvartal af kalenderåret, og forslag der ønskes behandlet fremsendes til koordinatoren senest den 15. januar.

Årsmødet indledes med et foredrag.

 

Civilsamfund og sikkerhed i Letland

Email Udskriv PDF

På grund af den geopolitiske situation er sikkerhedsspørgsmål blevet et vigtigt tema for civilsamfundet i Letland. Fake news, provokationer, hybrid krig og splittelsesforsøg har givet civilsamfundet nye opgaver men har også påført begrænsninger, som i sidste ende kan kollidere med demokratiet. Kristīne Zonberga, Civic Alliance-Latvia, og Ilze Bērziņa-Ruķere, Pro-police Latvia, Riga Stradiņš University skriver om udfordringerne for det lettiske civilsamfund. Se artikel.

Senest opdateret: Torsdag, 31. august 2017 13:02
 

Bæredygtig udvikling i Østersøregionen

Email Udskriv PDF

CBSS-landenes udenrigsministre har på et møde i juni vedtaget en handlingsplan for bæredygtig udvikling i Østersøregionen.

”Realizing the Vision: The Baltic 2030 Action Plan” tager udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål tilpasset regionen. Planen udgør en strategisk ramme for det fremtidige samarbejde mellem østersølandene og præsenterer en ny fælles vision om bæredygtig udvikling. Handlingsplanen omfatter endvidere seks fokusområder og seks anbefalinger til samarbejdsaktiviteter.

Arbejdet med planen er sat på dagsordenen for det svenske CBSS-formandskab 2017-2018.

”Realizing the Vision: The Baltic 2030 Action Plan”, kan ses se her.

Senest opdateret: Lørdag, 22. Juli 2017 09:11
 

Referat fra årsmødet

Email Udskriv PDF

Referat fra årsmødet den 22. marts 2017 kan ses her.

- Referat årsmøde 22. marts 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:33
 

Offentligt møde om Nordisk Ministerråd

Email Udskriv PDF

Som oplæg til årsmødet den 22. marts 2017 Østersø NGO Netværk, Danmark blev der afholdt et offentligt møde, hvor seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmussen fra Nordisk Ministerråd holdt et oplæg om

Tid: Onsdag den 22. marts 2017, kl.18.00 - 21.00
Sted: Filips Kirkes Menighedslokaler, Kastrupvej 57, København S.

Offentligt møde

Jens William Grav, koordinator, Østersø NGO Netværk, Danmark, bød velkommen.

Årsmødet i Østersø NGO Netværk Danmark blev indledt med et foredrag af seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmusen fra Nordisk Ministerråd.

Foredraget omhandlede Nordisk Ministerråds internationale aktiviteter, bl.a. i de baltiske lande, Nordvest Rusland, Arktis, Visegrad landene og EU’s Østersøstrategi. Nordisk Ministerråd driver ikke forsvars- eller udenrigspolitik men har en række internationale aktiviteter. Samarbejdet er supplement til medlemslandenes bilaterale samarbejde.

Jens Nytoft Rasmussen fortalte om opbygningen af det nordiske samarbejde og om nogle af de aktuelle udfordringer, bl.a. flygtningesituationen, terror, EU’s fremtid og situationen i Rusland men også om ministerrådets visioner for fremtiden om et mere synligt og innovativt Norden, bæredygtighed, ligestilling, demokrati og integration og sikkerhed. Jens Nytoft Rasmussen fortalte om samarbejdet med Nordvest Rusland og sammenstødet med de russiske myndigheder, som i 2015 førte til at NMR i St. Petersborg blev stemplet som en udenlandsk agent. Det betød at NMR standsede aktiviteterne men ikke lukkede kontoret. Der er igen ved at komme gang i aktiviteterne på projektniveau, og NMR har for nylig godkendt 13 projektansøgninger. Det er vigtigt fortsat at opretholde en kontakt med russiske NGO’er og skabe kontakt, netværk og samarbejde, også med organisationer, som arbejder med civilsamfund og menneskerettigheder. Nordisk Ministerråd har oprettet en engelsk/russisk hjemmeside. Se http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/rusland/nordic-co-operation-with-russia

Jens Nytoft Rasmussens slides til foredraget kan ses her.

Senest opdateret: Fredag, 21. april 2017 09:41
 

Årsberetning 2017

Email Udskriv PDF

På årsmødet den 22. marts 2017 fremlagdes koordinationsgruppens skriftlige beretning. Beretningen indeholder en beskrivelse af Netværkets forskellige aktiviteter i den forløbne periode.

Se Årsberetning 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:32
 

Årsmøde 2017 med offentligt møde

Email Udskriv PDF

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 18.00 - 21.00 afholder netværket sit årsmøde. I forbindelse med årsmødet er der også et offentligtmøde om Nordisk Ministerråds erfaringer fra arbejdet i det nordvestlige Rusland.

Nærmere om tid og sted, dagsorden, tilmelding m.m. kan ses i indkaldelsen her: Indkaldelse årsmøde 2017

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:32
 

Balternes selvstændighed fyldte 25 år

Email Udskriv PDF

Knap 100 mennesker deltog i fejringen af 25 året for de baltiske landes selvstændighed i 1991

Menighedssalen i Filips kirken på Amager var fyldt til bristepunktet, da Østersø NGO Netværk Danmark den 22. november med særlig fokus på civilsamfundets udvikling fejrede 25 året for Estland, Letland og Litauens selvstændighed i 1991.

Tidligere ambassadør i Litauen, Rusland og Letland, Per Carlsen, indledte med personlige oplevelser omkring selvstændigheden og årene derefter. Det var en periode med en handlekraftig dansk regeringspolitik, oprettelse af ambassader, Demokratifond og en aktiv støtte til de nye demokratier i Øst- og Centraleuropa. Da de baltiske lande blev medlem af EU blev støtten kraftig reduceret, og i dag er meget af det meget begrænset eller helt skåret væk.

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationer i de baltiske lande var inviteret til at give en orientering om situationen i landene i dag. Urmo Kübar fra Network of Estonian Non-profit Organizations og Round It Up og nyudnævnt NGO rådgiver for Estlands præsident, Kristine Zonberga og Ilze Rukere frfa Civic Alliance i Letland, og Arunas Bliudzius fra Associaltion Norden i Litauen, gav et spændende indblik i civilsamfundets store indsats og betydning for de enkelte landes udvikling i de sidste 25 år, herunder deres bidrag til at mindske spændinger mellem de forskellige etniske grupper gennem samarbejde uanset nationalitet. Der er fx en inddragelse af civilsamfundsorganisationerne i landene, der er meget tættere end i Danmark. Der er løbende drøftelser gennem året mellem civilsamfundsorganisationer og de enkelte ministerier, og der foretages en årlig rapportering af samarbejdet. Det virker som både en mere åben og mere intensiv proces, som vi godt kunne lære noget af.

Også ambassadørerne i Danmark for de baltiske lande var inviteret til festlighederne. Märt Volmer, Estland, Kaspars Ozolins, Letland og Ginte Bernadeta Damusis fra Litauen fortalte om regeringernes samarbejde med civilsamfundet og den store betydning, som NGO’erne tillægges i regeringernes politik. Landene begyndte civilsamfundsudviklingen fra punkt nul, men de har udviklet et stabilt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer med et meget højt aktivitetsniveau. Ambassadørerne henviste til den tidlige inspiration fra Danmark og de nordiske lande som afgørende for at nå dette niveau.

Præsentationer

Musikalske indslag

De musikalske indslag stod Københavns Lettiske Kor, Stephan Löetzke og Uffe Fløng fra Filips kirken samt koklespilleren Anita Vizina Nielsen for.

 photo hasse ferrold baltic ngo forum 22 11 2016 3-2Det var en fantastisk oplevelse at høre Københavns Lettiske Kor, og da den ”vikarierende” nationalsang blev sunget rejste alle sig op. Den lettiske nationalhymne var forbudt i Sovjettiden. Derfor sang man i stedet folkesangen Pút véjińi, og alle letter, hvad enten de allerede sad i Sibirien og længtes hjem, eller stadig var i Letland, vidste, at den melodi og tekst "vikarierede" for den forbudte nationalhymne. Alle letter, der har oplevet Sovjettiden, kender til dette og reagerer derfor stadig på også denne sang for at mindes, at frihed ikke er en selvfølgelighed.

En meget engageret Stephan Löetzke og Uffe Fløng spillede litauisk og litauisk inspireret musik. Aftenens musikalske indslag sluttede med et stykke estisk musik spillet af koklespilleren Anita Vizina Nielsen med bistand af Uffe Fløng. Det var en god afslutning på en vellykket aften.

Markeringen blev indledt med en andagt ved Filips kirkens præst, Bo Heikendorf Petersen. Han boede selv i begyndelsen af 90’erneet halvt år i Letland.

Billeder: Hasse Ferrold

Senest opdateret: Søndag, 15. januar 2017 20:42
 

25 års selvstændighed

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk, Danmark inviterer til arrangement for at markere 25 års selvstændighed for de baltiske lande.

Senest opdateret: Mandag, 24. oktober 2016 18:11
 

Fejring af 25-året for balternes uafhængighed

Email Udskriv PDF

Fejring af 25 året for genoprettelsen de baltiske landes uafhængighed.

Se mere på Baltic Development Forums hjemmesde.

Senest opdateret: Søndag, 14. august 2016 13:04
 

Islands formandskab

Email Udskriv PDF

Island har pr. 1. juli overtaget formandskabet for Østersørådet.

I formandsperioden sættes der fokus på børn, ligestilling og demokrati. I lyset af den nuværende flygtningesituation sættes der særlig fokus på børn, som søger asyl. Formandskabet kommer bl.a. til at handle om FN-landenes 2030 agenda for bæredygtig udvikling, herunder mål 5 om ligestilling mellem kønnene. Under overskriften demokrati vil det islandske formandskab udforske ideer om direkte demokrati og andre måder at aktivere folk på i beslutningsprocessen. I 25-året for etableringen af Østersørådet vil Island også fremhæve, hvordan demokrati omskabte østersøregionen og gjorde den stærkere og mere fredelig end tidligere.

Island har formandskabet til udgangen af juni 2017.

 

En aften om Polen

Email Udskriv PDF

polsk ambassadoer20 personer var mødt frem i Filips Kirkes Menighedssal den 13. maj for at høre den polske ambassadør Henryka Mościcka-Dendys fortælle om udviklingen i Polen siden landet i 2004 blev medlem af EU.

Mødet var arrangeret af Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke som optakt til dette års NGO Forum, som afholdes i Gdansk den 10.-11. juni.

Henryka Mościcka-Dendys har siden den 8. november 2015 været Polens ambassadør i Danmark, og hun fortalte levende om den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i landet samt om civilsamfundets bidrag til udviklingen.

Efter foredraget og debat med ambassadøren spillede kirkens organist Uffe Fløng stykker af den polske komponist Frédéric Chopin.

På billedet takker netværkets koordinator Jens William Grav den polske ambassadør for indlægget med en gave.

Senest opdateret: Tirsdag, 31. maj 2016 21:29
 

Utilfredshed med nutiden i de baltiske lande

Email Udskriv PDF

I de baltiske lande er der er en udbredt utilfredshed med tingenes tilstand. Mange synes det var bedre i den kommunistiske sovjetperiode, også blandt etniske estere, letter og litauere.

Det viser en opinionsundersøgelse, som er offentliggjort i Baltic Worlds (In-House Edition) marts 2016. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvornår landet var bedst stillet: tiden mellem de to verdenskrige, sovjettiden, 1991 til 2004 eller nutiden.

Kun i Estland er der en relativ stor gruppe blandt etniske estere, som synes nutiden er bedre end fortiden, men dog ikke mere end 38 pct. 31 pct. synes landet var bedre stillet i perioden 1991 – 2004. 20 pct. stemmer for mellemkrigstiden, og 11 pct. synes sovjettiden var den bedste.

I Letland er det blot 19 pct. af de etniske letter, som vurderer nutiden som den bedste periode i nyere tid. Hele 27 pct. synes landet var bedre stillet i sovjettiden. 31 pct. synes mellemkrigstiden var den bedste periode for landet.

Også i Litauen er der flere, som synes at sovjetperioden var bedre end nutiden, nemlig 35 pct. mod 33 pct. 25 pct. vurderer 1991 – 2004 som den bedste periode.

Svarene fra de russisktalende mindretal er opgjort for sig, og de viser et markant flertal for sovjetperioden som den bedste tid: 56 pct. i Estland, 66 pct. i Letland og 59 pct. i Litauen. Kun 7 pct. af de russisktalende i Letland synes bedst om nutiden, 21 pct. i Estland og 20 pct. i Litauen.

 

Hvad sker der i Polen?

Email Udskriv PDF

Østersø NGO Netværk Danmark og Filips Kirke inviterer til møde med den polske ambassadør i Danmark.

Se program .m.m.

Bemærk tilmeldingsfristen: torsdag den 12. maj 2016.

Senest opdateret: Torsdag, 05. maj 2016 16:55
 

Årsberetning 2015-2016

Email Udskriv PDF

aab2016
Årsberetningen, som blev vedtaget på årsmødet den 15. marts, kan nu ses her på hjemmesiden.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:46
 

Offentligt møde og årsmøde 2016

Email Udskriv PDF

Der er indkaldt til årsmøde 2016, som afholdes umiddelbart efter offentligt møde med tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der taler om den aktuelle situation i Østersøregionen, herunder civilsamfundets rolle i Østersøsamarbejdet.

Arrangementet afholdes tirsdag den 15. marts 2016 i Det Danske Kulturinstituts lokaler på Vartorv i København.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:46
 

Forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Email Udskriv PDF

Regeringen har besluttet at flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra København til provinsen.

En af arbejdspladserne er DIIS, der foreslås flyttet fra København til Aarhus. Flytningen af DIIS kræver en lovændring, der bl.a. har været sendt i høring.

Østersø NGO Netværk Danmark kan ikke støtte forslaget. Se høringssvaret her.

--

Efterskrift:

Et flertal i Folketinget forkastede den 2. juni 2016 lovforslaget (45 for, 62 imod). Under behandlingen af lovforslaget stillede Mogens Jensen under henvisning til bl.a. Østersø NGO Netværk Danmarks høringssvar 3 spørgsmål.

Senest opdateret: Mandag, 06. juni 2016 22:27
 

Ytringsfrihed i Østersølandene

Email Udskriv PDF

Foreningen Norden holdt i november en konference om ytringsfrihed i Østersøregionen i samarbejde med Københavns Universitet. Indlæggene og sluterklæringen kan læses her

 

Nyt arbejdsprogram for Nordisk-Baltisk samarbejde

Email Udskriv PDF

På et møde i Vilnius den 7. december 2015 vedtog Nordisk Råd og Den Baltiske Forsamling et nyt arbejdsprogram for 2016-2017.

Programmet kan ses her.

 

Baltic Development Forum: State of the Region Report 2015

Email Udskriv PDF

Mange af de traditionelle konkurrenceindikatorer bekræfter Østersøregionens ledende position, men regionens generelle stilling i den globale økonomi fortsætter med langsomt at erodere. ”Det nye normale” er en lavere velstandsvækst, og det politiske klima ser ikke gunstig ud for nye ambitiøse samarbejdsinitiativer i regionen, skriver Baltic Development Forum i State of the Region Report 2015: ”The Top of Europe – Striving for Direction in a Complex Environment”.

Senest opdateret: Mandag, 14. december 2015 13:04 Læs mere…
 

Ruslandskonference

Email Udskriv PDF
Der indbydes til den årlige Ruslandskonference i Fællessalen på Christiansborg med danske og russiske oplægsholdere.
 
FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13.00-17.30 
"Ruslands rolle i verdenssamfundet: På vej mod gensidig tillid eller mistillid?"
 
Se det foreløbige program, hvor der også er oplysning om den obligatoriske tilmelding.
Programmet opdateres i øvrigt løbende på Dansk-Russisk Forenings hjemmeside www.dkrus.dk
Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 23:26
 

Konference om Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association

Email Udskriv PDF

Kære Foreninger i Østersø Ngo Netværket. 

Her er information om en meget spændende konference, der  handler om” Demokrati, Ytringsfrihed og Forenings Frihed”. 

Målgruppen er nordiske, baltiske og russiske organisationer samt alle der ønsker at høre mere om de udfordringer vores globaliserede verden står over for.

Konference om  “Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association“ afholdes  fredag d. 13/11 kl 12:15-18:00 på Københavns Universitet.

Københavns Universitet (KU) og Foreningen NORDEN er værter på konferencen, som er en del af de aktiviteter, der bliver gennemført i forbindelse med den danske regerings formandskab for Nordisk Ministerråd 2015.

Konferencesproget er engelsk. Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.

Se mere samt tilmelding på www.ngo-ku.org

 I må meget gerne sende den ud i jeres netværk.

De bedste hilsner Susanne Prip Madsen, Foreningen NORDEN 

Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 20:27
 

Rapporter fra workshops i Tallinn

Email Udskriv PDF

Det 13. Baltic Sea NGO Forum blev afholdt i Tallinn 10.-11. juni 2015. Se rapporter fra workshops:

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:43
 


Side 3 ud af 4