Årsmøde

Tirsdag, 23. januar 2018 23:07 Ole Meldgaard
Udskriv

Østersø NGO netværk, Danmark afholder årsmøde mandag den 12. marts kl. 18.00. Årsmødet afholdes i Filips Kirkes Menighedssal, Kastrupvej 57 på Amager

I henhold til vedtægterne skal årsmødets dagsorden indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af Koordinationsgruppens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Vedtagelse af arbejdsprogram
 5. Vedtagelse af næste års budget, herunder evt. fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af koordinator
 8. Valg af øvrige medlemmer (4-6 personer) af Koordinationsgruppen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Evt.

Årsmødet er åbent for medlemmer af medlemsorganisationer. Ved afstemninger kan den enkelte medlemsorganisation dog kun være repræsenteret ved 3 stemmeberettigede. I henhold til vedtægterne skal årsmødet afholdes i første kvartal af kalenderåret, og forslag der ønskes behandlet fremsendes til koordinatoren senest den 15. januar.

Årsmødet indledes med et foredrag.