Østersø NGO Netværk, Danmark

Udskriv

Stevns Klint 2

Østersø NGO Netværk, Danmark (tidligere DANFØ) er et netværk med medlemmer fra en række danske organisationer og institutioner, der arbejder for bredt at fremme civilsamfundets forhold og udvikling i Østersøregionen.

Østersø NGO Netværk, Danmark er en del af det Østersøomspændende NGO-netværk, Baltic Sea NGO Network, hvor det som dansk platform og focal point er medlem af BS NGO Networks styrende organ, Co-ordinating Committee (CC). BS NGO Network planlægger og gennemfører et årligt NGO Forum, der historisk er knyttet til oprettelsen af Østersørådet, hvor det har status som strategisk samarbejdspartner, og hvor slutdokumentet hvert år har udgjort et "folkeligt" bidrag til Østersørådets topmøder.

Østersø NGO Netværk, Danmark blev etableret i 2001 under navnet DANFØ ved en international NGO-konference i København, The Copenhagen Initiative, og slutdokumentet herfra, The Copenhagen Declaration of the Copenhagen NGO-initiative, er inkorporeret i netværkets vedtægter.

Siden EU's udvidelse med de baltiske lande har netværket også fokuseret sin indsats på udviklingen af EU's østersøstrategi, hvor det har arbejdet for at sikre NGO'erne i regionen de bedst mulige rammevilkår for en fortsat udvikling af Østersøregionens civilsamfund.