Østersø NGO-møde i Dragør

Onsdag, 02. marts 2022 00:18 OLe Meldgård
Udskriv

Oles billede Dragør

I dagene 19.-21. november mødtes repræsentanter fra Baltic Sea NGO Network i Dragør til en konference under titlen Our Common Agenda in the Baltic Sea region. Mødet var organiseret af Østersø NGO Netværk, Danmark og havde deltagere fra Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland, Rusland og Danmark. Mødet blev finansieret med bevillinger fra Wisti Fonden og Hermod Lannungs Fond.

Konferencen blev indledt med oplæg fra tidligere udenrigsminister og formand for FN’s 70. Generalforsamling Mogens Lykketoft (UN Sustainable Development Goals and the Baltic Sea Region) , lektor Søren Riishøj (The Baltic Sea Region from the Fall of the Iron Curtain to today, Political Trends, Security Policy and Human Rights), lektor Tobias Etzold (Reflections on the Vilnius 1 and 2 Declarations, Challenges and Goals for the Baltic Sea Cooperation) og lektor Jeanette Thomsen (Cross-Cooperation is the Key, Examples of Cooperation between Private Companies, Public Institutions, Trade Unions and Civil Society Organisations).

På konferencens anden og tredje dag diskuterede deltagerne, hvordan netværket kan reorganiseres og revitaliseres og videreføres efter en periode med faldende aktiviteter, også på grund af corona pandemien. Hver platform aflagde beretning om det nationale arbejde og de udfordringer, man står med. Der var enighed om at fortsætte netværket, og deltagerne vedtog en arbejdsplan for perioden frem til foråret 2022. De nationale platforme skal opdatere deres medlemslister og registreres i deres hjemlande og i det hele taget forbedre grundlaget for deres platform. Man enedes om at stærkere platforme skal hjælpe svagere platforme med at nå målet om en styrkelse af de nationale netværk.

Der var udarbejdet forslag til nye vedtægter for Baltic Sea NGO Network. Forslaget blev diskuteret grundigt med forslag til nye formuleringer og skal nu færdiggøres af det danske netværk. Punktet blev derefter udsat til et nyt møde i forsommeren 2022 i Sverige.

Endelig besluttedes det at arbejde videre med temaet Domestic Violence for sammen med Baltic Sea Parliamentary Conference at organisere et seminar i Stockholm i foråret 2022.

Senest opdateret: Onsdag, 02. marts 2022 00:49