Offentligt møde om Nordisk Ministerråd

Onsdag, 22. marts 2017 22:07 Ole Meldgaard
Udskriv

Som oplæg til årsmødet den 22. marts 2017 Østersø NGO Netværk, Danmark blev der afholdt et offentligt møde, hvor seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmussen fra Nordisk Ministerråd holdt et oplæg om

Tid: Onsdag den 22. marts 2017, kl.18.00 - 21.00
Sted: Filips Kirkes Menighedslokaler, Kastrupvej 57, København S.

Offentligt møde

Jens William Grav, koordinator, Østersø NGO Netværk, Danmark, bød velkommen.

Årsmødet i Østersø NGO Netværk Danmark blev indledt med et foredrag af seniorrådgiver Jens Nytoft Rasmusen fra Nordisk Ministerråd.

Foredraget omhandlede Nordisk Ministerråds internationale aktiviteter, bl.a. i de baltiske lande, Nordvest Rusland, Arktis, Visegrad landene og EU’s Østersøstrategi. Nordisk Ministerråd driver ikke forsvars- eller udenrigspolitik men har en række internationale aktiviteter. Samarbejdet er supplement til medlemslandenes bilaterale samarbejde.

Jens Nytoft Rasmussen fortalte om opbygningen af det nordiske samarbejde og om nogle af de aktuelle udfordringer, bl.a. flygtningesituationen, terror, EU’s fremtid og situationen i Rusland men også om ministerrådets visioner for fremtiden om et mere synligt og innovativt Norden, bæredygtighed, ligestilling, demokrati og integration og sikkerhed. Jens Nytoft Rasmussen fortalte om samarbejdet med Nordvest Rusland og sammenstødet med de russiske myndigheder, som i 2015 førte til at NMR i St. Petersborg blev stemplet som en udenlandsk agent. Det betød at NMR standsede aktiviteterne men ikke lukkede kontoret. Der er igen ved at komme gang i aktiviteterne på projektniveau, og NMR har for nylig godkendt 13 projektansøgninger. Det er vigtigt fortsat at opretholde en kontakt med russiske NGO’er og skabe kontakt, netværk og samarbejde, også med organisationer, som arbejder med civilsamfund og menneskerettigheder. Nordisk Ministerråd har oprettet en engelsk/russisk hjemmeside. Se http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/rusland/nordic-co-operation-with-russia

Jens Nytoft Rasmussens slides til foredraget kan ses her.

Senest opdateret: Fredag, 21. april 2017 09:41